Inženýrská činnost

Inženýrská činnost

V celém průběhu přípravy investičních záměrů, plánování projektu a organizace výběrových řízení je naším prvořadým úkolem zajistit nejlepší možnou pozici klienta. Nezbytným předpokladem úspěšné realizace je především perfektní příprava podkladů a projektové dokumentace a výběr kvalitních subdodavatelů a následná kontrola. Kvalitně odvedená inženýrská činnost bez výjimky vždy významným způsobem uspoří náklady a čas potřebný k realizaci stavby.


Stavební dozor - supervize

Získávání průběžných informací ze stavby a dohled nad dodržováním postupů dohodnutých ve smlouvách a předepsaných zákony se dá provádět dvěma způsoby. Ten horší spočívá v podcenění významu této funkce a přenechání této zodpovědnosti subdodavatelům. Důsledné vyžadování podmínek smluvních vztahů se subdodavateli stavebních prací a bezpodmínečné dodržování pravidel bezpečnosti práce lze zajistit pouze tak, že supervizor detailně zná prostředí stavby. Tato svým způsobem nezáviděníhodná pozice ale přináší své ovoce ve formě disciplíny a férového jednání. Inženýrská činnost ve výstavbě se bez těchto znalostí neobejde. Proto na každá stavbě máme vždy přítomného svého zaměstnance, který tuto funkci plní

Vybrané související reference

Rekonstrukce Hlavního nádraží Praha

sar

Termín realizace: 2013

Místo realizace: Hlavní nádraží Praha - Fantova kavárna

Typ prací:

Popis reference: Rekonstrukce Fantovy kavárny a přilehlých porostor Hlavního nádraží Praha

Detailní informace


Rychlý dotaz

Máte-li na nás dotaz, týkajících se nás nebo našich služeb, využíjte tento kontaktní formulář. Váš dotaz bude vyřízen přednostně.

HUDDY CONSTRUCTION s.r.o.
Ledařská 8, 147 00, Praha 4 - Braník | Telefon: +420 244 463 537 | Fax: +420 244 461 927 | E-mail: construction@huddy.cz
HUDDY CONSTRUCTION s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena.