Injektáže

Normal_injektaz_hlavni

V praxi se poměrně často setkáváme s poruchami betonových, železobetonových a zděných konstrukcí. Mezi nejčastější poruchy patří trhliny a kaverny uvnitř konstrukce. Velmi účinná metoda sanace těchto poruch je jejich "vyplnění" směsí z výrazně lepšími fyzikálními vlastnostmi jako původní konstrukce.


Injektáž pryskyřičnými hmotami - Je technologie při které jsou statické poruchy - trhliny v konstrukcích způsobené dynamickými rázy. Jako jedna z metod odstranění těchto poruch je vyplnění trhlin mikroinjektáží. Musí být použit materiál, který dokonale přilne k podkladu a který se vyznačuje vysokou pevností.

Injektážní pryskyřice jsou materiály speciálně určené pro injektáž stavebních konstrukcí tak, aby trvale utěsnily a přilnuly k podkladu. Jde o polyesterové nebo epoxidové pryskyřice, které se do trhlin aplikují vrtanými otvory a ventilu (Packeru) tlakovým čerpadlem s plynulou regulací výstupního tlaku. V případě poruch ve vodorovných konstrukcích je možno použít tzv. "Gravitační metodu", kdy se injektážní hmota nalije přímo do trhliny, nebo se aplikuje přímo pomocí ručního aplikátoru.

V případě zvlášť úzkých trhlin je možno doplnit Packer o injektážní balónek, který udrží přiměřený tlak na tak dlouhou dobu, až je trhlina dokonale vyplněna. Po provedené injektáži je trhlina (spoj) pevnější než okolní konstrukce.


Injektáž polyuretanovými hmotami - Je technologie kterou se řeší odstranění průsaků vody nebo jiných agresivních látek do konstrukce, což představuje vážný problém. Jednou z nejúčinnějších metod je tlaková mikroinjektáž. Při této metodě se speciálním injektážním ventilem (Packerem) aplikuje tlakovým čerpadlem těsnicí materiál do prostoru mezi zdroj a průsak na konstrukci. Jako těsnící materiál se používají polyuretanové pryskyřice, které zajistí trvalé utěsnění průsaku. Výhodou těchto materiálů je jejich trvalá pružnost, zvětšování objemu při reakci s vodou a nízká vizkozita, která umožní vyplnění i úzkých trhlin.

V případě silných průsaků se aplikuje tzv. dvoustupňová injektáž, kdy je na zastavení masivního pronikání použit vysoce expanzivní materiál na dočasné zastavení průsaku a následně se porucha doinjektuje stabilně pružným polyuretanem.

Injektáž cementovými hmotami - Je technologie při které se poruchy v konstrukcích odstraňují nízkotlakou injektáží cementovou suspenzí. Jedná se hlavně o poruchy, které vznikají na stavbách při nedodržení správné technologie betonáže (nedostatečné vibrování) jež má za příčinu vznik dutin v konstrukci, trhlin vzniklých rychlou hydratací čerstvého betonu nebo statických trhlin a poruch v cihelném a smíšeném zdivu.

Cementová injektážní hmota se používá i na plošnou injektáž zdiva za účelem jeho sanace (stabilizace).


Injektáž akrylátovými hmotami - Gely - Je technologie, kterou se odstraňují poruchy hydroizolací staveb pod úrovní země nebo preventivních hydroizolací při stálém vodním tlaku (tunelové nebo podzemní stavby), kdy se používá dvousložková akrylátová směs, která se po aplikaci mění na gel. Rychlost reakce se dá regulovat množstvím reakční soli, nebo hořením. Pro aplikaci je nutná speciální dvousložková injektážní pumpa, kde se finální směs tvoří až v ústí hubice, čímž může být reakce rychlá v rozmezí několika vteřin.

Hlavní výhoda injektážních gelů je extrémně nízká viskozita, která se blíží viskozitě vody. To umožňuje proniknutí do trhlin šířky 0,1 mm. Ve spojení s cementovou suspenzí může sloužit k současnému utěsnění a zpevnění stavebních konstrukcí.

Vybrané související reference

Instalace reklamního panelu

ssc

Termín realizace: 2009

Místo realizace: Praha 5 - Smíchov

Typ prací: Sanace a injektáže

Popis reference: Jádrové vrtání a injektáž otvorů pro instalování konzol reklamního panelu PRE.

Detailní informace


Rychlý dotaz

Máte-li na nás dotaz, týkajících se nás nebo našich služeb, využíjte tento kontaktní formulář. Váš dotaz bude vyřízen přednostně.

HUDDY CONSTRUCTION s.r.o.
Ledařská 8, 147 00, Praha 4 - Braník | Telefon: +420 244 463 537 | Fax: +420 244 461 927 | E-mail: construction@huddy.cz
HUDDY CONSTRUCTION s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena.