Sanace a izolace vlhkého zdiva

Normal_sanace_z3

V oblasti sanace vlhkého zdiva nabízíme tyto služby:
- prohlídky objektů
- měření vlhkosti a salinity zdiva v nezávislých laboratořích
- určení příčin vlhkosti zdiva
- zpracování stavebně - technického posouzení objektu na základě osobní prohlídky a provedených
   měření vlhkosti a salinity zdiva včetně položkového rozpočtu
- STP zahrnuje vypracování návrhu řešení (stavebních opatření), které zajistí vysušení vlhkého zdiva
   Vašeho objektu
- realizaci navržených sanačních opatření vlastními, zkušenými a školenými pracovníky
- dozorování sanačních prací
- komplexní služby v oblasti sanace a izolace vlhkého zdiva u bytových a rodinných domů a památkově
   chráněných objektů
- podřezání zdiva (klasické i diamantovým lanem)
- tlakové chemické injektáže siloxanovými roztoky nebo polyuretany
- aktivní elektroosmózu
- izolace podlah, teras a balkónů
- izolace zdiva pod úrovní terénu včetně detailů
- povrchové úpravy nátěry na sanační omítky
- ochranné nátěry venkovních fasád a soklů proti vlivu vnější vlhkosti a srážkám


Komplexní sanace vlhkého zdiva musí vždy kombinovat metody odstranění příčin i důsledků vlhkého zdiva.

Mezi tyto práce patří:
Chemické injektáže - liniové a difúzní clony. Tyto metody vytvoří dodatečnou horizontální izolaci proti vzlínající vlhkosti. Tlakovou injektáž provádíme v cihelném, kamenném a smíšeném zdivu. Injektážní hmota se aplikuje do vyvtaných otvorů pomocí jednostranných ventilů (Packerů) injektážní pumpou. U zdiva širšího víc než 800 mm se hmota aplikuje z obou stran, při menší tloušťce je možno provádět injektáž z jedné strany. Po provedení injektáže se použité ventily (Packery) odstraní a vyvrtané díry se zaplní cementovou suspenzí. V případě nekompaktného zdiva se provádí tzv. před injektáž (výplň cementovými suspenzemi). Do takto upraveného zdiva se aplikuje hydroizolační hmota.
Omítání se provádí po aplikaci nástřiku a je nutné použít sanační omítku.

Injektážní hmoty se navrhují v závislosti na stupni vlhkosti, poškození a typu zdiva na jednotlivé objekty.

Podřezávání zdiva lanovou nebo řetězovou pilou - Tato metoda patří k mechanickým metodám sanace vlhkého zdiva. Podřezávání pilou můžeme provádět u cihelného zdiva, které má průběžnou ložnou spáru. Jako izolační materiál se používá homogenní hydroizolační fólie z PE - HD (PENEFOL, Junifol apod..) Tloušťky 1,5 mm.
Výhody této fólie jsou - vynikající chemická odolnost, odolnost proti nízkým teplotám, zdravotní a ekologická nezávadnost, funkční spolehlivost a vysoká životnost.

K úspěšné realizaci je nutný přístup z obou stran sanovaného zdiva. Podřezávaní zdiva provádíme v maximální délce 1000 mm (podle soudržnosti zdiva).
Vytvořená spára se vyčistí stlačeným vzduchem a následně se vloží fólie.
Zdivo se z obou stran zajistí proti sesednutí vložením plastových statických klínů.
Po zajištění se pokračuje v řezání dalšího úseku. Po zaizolování celého objektu se provádí tlakové vyplnění proříznutých spár cementovou směsí za pomoci vřetenového čerpadla.
Omítání se provádí po aplikaci fólie a je nutné použít sanační omítku.

Dodatečně zarážené nerezové plechy - mezi metody sanace - vysoušení vlhkého zdiva, které mají trvalý účinek podle WTA patří i metoda strojního zarážení nerezových vlnitých plechů z tvrzené nerezavějící oceli do spáry ve zdivu.
Pro úspěšnou sanaci je potřeba přístup k izolovanému zdivu alespoň z jedné strany a to vždy cca 1000 mm (délka stroje) + šířka zdiva. Nerezové desky se zarážejí do zdiva s přesahem 20 až 50 mm (dvě až tři vlny). V rozích se desky překládají kolmo přes sebe, aby byl překlad minimálně 80 mm.
Pokud to situace umožňuje napojují se vodorovné izolační pásy přímo na plechy natavením.
Omítání se provádí po aplikaci plechů a je nutné použít sanační omítku.


Hydroizolace zdiva
- patří k metodám odstranění příčin vlhkého zdiva
- provádí se hydroizolace zdiva pod úrovní terénu nebo podlah proti vodě a radonu
- nabízíme tyto typy hydroizolačních technologií:

Krystalické – jedná se o dodateční hydroizolace betonových konstrukcí proti vlhkosti a tlakové vodě. Vyznačují se snadnou aplikací a vysokou účinností a to i proti negativnímu tlaku vody až do 7 atm. Krystalická izolace se po aplikaci stává součástí betonu.
Životnost izolace = životnost betonu

Stěrkové – povlakové hydroizolační stěrky bitumenové nebo silikátové, používají se na všechny minerální podklady, nahrazují asf.pásy. vhodné pro izolace proti vodě a radonu. Jsou vhodné na izolace podlah i svislého zdiva.

Sanační omítky
- patří k metodám odstranění důsledků vlhkosti ve zdivu
- jejich použitím dochází k vysoušení vlhkých konstrukcí a eliminaci stavebně škodlivých solí, které způsobují poruchy na omítkách

Používáme kvalitní sanační systémy, odpovídající požadavkům na kvalitu danou ČSN 730610 a společností WTA CZ 2-9-04.

V kombinaci s metodami odstranění příčin (injektáže, podřezávky, hydroizolace) tvoří sanační omítka komplexní systém sanace vlhkého zdiva, který zajistí vysušení Vašich staveb.


Používáme materiály renomovaných výrobců jako je Sika, BASF, REAL SAN, TERRANOVA, MC Bauchemie a jiné.

Vybrané související reference


Rychlý dotaz

Máte-li na nás dotaz, týkajících se nás nebo našich služeb, využíjte tento kontaktní formulář. Váš dotaz bude vyřízen přednostně.

HUDDY CONSTRUCTION s.r.o.
Ledařská 8, 147 00, Praha 4 - Braník | Telefon: +420 244 463 537 | Fax: +420 244 461 927 | E-mail: construction@huddy.cz
HUDDY CONSTRUCTION s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena.