Sanace a izolace konstrukcí

Normal_sanace

Sanace - Opravy stavebních konstrukcí, především železobetonových, zaujímají poměrně významné místo mezi speciálními stavebními technologiemi.

Podstatný vliv na rozsah sanace má vždy původní stav konkrétní konstrukce. Jedná se především o kvalitu betonu, způsob a rozsah poškození, působení nevhodných či dokonce agresivních prostředí a podobně.

V dnešní době sanace betonu představuje důležité průmyslové odvětví, které může prakticky pomoci každé stavbě. Každá stavební konstrukce potřebuje běžné opravy a údržbu, od jednoduchých ochranných povrchů, opravy narušených betonů, až po zesilování poddimenzovaných konstrukcí. Proto naše společnost poskytuje kompletní (ucelené) sanační systémy.

Při opravách betonu je důležité vždy úspěšně spojit nové materiály s původním podkladem, které budou schopeny odolávat vlivům používání, prostředí a času.

Provádíme:
- sanace betonových konstrukcí narušených vnějšími vlivy podnebím a korozí, jedná se hlavně o konstrukce budov, ČOV, vodních děl, jímek, mostů, opěrných zdí apod.
- pro sanaci konstrukcí používáme speciální reprofilační malty a ochranné nástřiky zajišťující dlouhodobou životnost opravené konstrukce a ochranu přes vlivy, které by mohli konstrukci opět poškodit
- výsledkem sanace je obnova původní konstrukce se zvýšenou chemickou a mechanickou odolností proti poškození
- plošné izolace ŽB konstrukce provádíme formou nástřiků nebo nátěrů krystalickou izolací. Krystalická izolace těsní póry a kapiláry betonu a chrání tak plochu konstrukce před tlakovou vodou a vlhkostí. Krystalická izolace se stává součástí betonové konstrukce a její životnost se rovná životnosti ošetřené konstrukce.

Vybrané související reference


Rychlý dotaz

Máte-li na nás dotaz, týkajících se nás nebo našich služeb, využíjte tento kontaktní formulář. Váš dotaz bude vyřízen přednostně.

HUDDY CONSTRUCTION s.r.o.
Ledařská 8, 147 00, Praha 4 - Braník | Telefon: +420 244 463 537 | Fax: +420 244 461 927 | E-mail: construction@huddy.cz
HUDDY CONSTRUCTION s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena.